کنترل کیفیت (QC)

    
از آن جا که ممکن است به دلیل اشتباهات انسانی و یا عوامل محیطی ناخواسته کیفیت محصولات وارد شده در هر دوره تغییر کند، جلوگیری از این موضوع وظیفه خطیری است که به بخش تحقیق و توسعه سپرده شده است. همکاران ما در این بخش به محض وارد شدن یک سفارش به انبارهای شرکت، اجناس وارد شده را از نظر ظاهری و نیز کیفی مورد بازدید و بررسی قرار می دهند تا نسبت به حفظ کیفیت محصولات اطمینان حاصل کنند.


مراحل این امر به شرح زیر است:


۱- بررسی وضعیت بسته بندی، وزن، لیتراژ، عناوین قید شده در لیبل و تطابق با محصول اولیه، وضعیت پلمپ و تاریخ تولید و انقضا هر محصول                                          

۲- نمونه گیری به صورت تصادفی از تمامی محصولات تازه وارد به انبار، جهت بررسی خصوصیاتی ازجمله هدایت الکتریکی(EC) و اسیدیته (PH)                                           

۳- انتخاب یک نمونه از بین نمونه ها و ارسال به یکی از معتبرین ترین آزمایشگاه های کشور در کرج جهت اطمینان از کیفیت محصول 

۴- آرشیو نتایج بررسی ها و آنالیزهای مربوط به نمونه گیری با قید تاریخ جهت مقایسه بررسی روند کیفیت محصول در طول دوره عرضه

 تا قبل از انجام بررسی های فوق هیچ محصولی از انبار خارج نخواهد شد و تنها بعد از تایید تیم تحقیق و توسعه محصول برای مشتری ارسال خواهد شد.