درخواست همکاری - کارشناس منطقه ای

لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل و ارسال کنید.


*
نام و نام خانوادگی

*
نام پدر

*
شماره شناسنامه

*
تاریخ تولد

*
محل تولد

*
محل صدور

*
میزان تحصیلات

*
رشته تحصیلی

*
استان

*
شهر

*
آدرس و تلفن منزل

*
تلفن محل کار

*
تلفن همراه

کد پستی

*
شماره کارت ملی

*
سابقه شغلی

*
میزان آشنایی با محصولات کشاورزی و توزیع کننده های منطقه

*
مدرک تحصیلی
 
ارسال فایل

*
رزومه کاری
 
ارسال فایل

*
*
تصویر کارت ملی
 
ارسال فایل

  
شماره همراه (اختیاری) :
لطفا شماره همراه خود را وارد کنید.


آدرس ایمیل (اختیاری) :
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.


کد امنیتی :
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده در شکل فوق را وارد کنید.