خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید
 
شرکت سبزین اعتماد راه آینده(sera) اقدام به برگزاری همایش مدیریت تغذیه ی زمستانه باغات پسته و معرفی محصولات شرکت با حضور 120 نفر از کشاورزان و پسته کاران در منطقه سبزوار نمود .
دراین همایش مهندس معین زاده مدیر فروش شرکت سبزین اعتمادراه آینده (sera) ضمن بیاناتی به  معرفی محصولات کمپانی اکین تاریم و اگروبست ترکیه پرداختند و درزمینه ی محصولات تقلبی و بی کیفیت  موجود دربازار،به کشاورزان هشدارهایی دادند و این مسئله راهم ذکرکردند که قیمت محصولات معیار مناسبی برای انتخاب کود وسم مورد نیاز کشاورزان نمی باشد.

مهندس معین زاده این موضوع را هم نیزخاطر نشان کردند که شرکت سبزین اعتماد راه آینده (sera) جهت اثبات اصالت محصولات خود، آنها را درسامانه ثبت کود در سازمان خاک وآب کشور به ثبت رسانیده است.

دراین همایش مهندس رضایی مقدم ،کارشناس ارشد سبزین اعتمادراه آینده (sera) بابیان این که پایه واساس تغذیه پسته ،تغذیه زمستانه نیزمی باشد ، دراین راستا توصیه ها واصول عملیات پاییزه وزمستانه درباغات پسته رادراختیار کشاورزان پسته کار این منطقه قراردادند .    

ایشان باذکراین موردکه درمناطقی که دارای آب وخاک شورهستند عملیات کوددهی وانتخاب نوع رقم پسته بسیارمهم ودرعملکرد محصول تعیین کننده خواهدبود وهمچنین دقت درانتخاب نوع کودهای مصرفی درمقاطع مختلف فصل رابسیارمهم دانستند .

قابل ذکر است که تیم فنی شرکت سبزین اعتمادراه آینده (sera) درحال انجام پژوهش هایی به منظورتولید ترکیبات کودی جدید درجهت رفع مشکلات محصولات پسته مثل سال آوری می باشد.