خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

پیرو ملزم شدن شرکت های وارد کننده و تولید کننده ترکیبات کودی به ثبت محصولاتشان در موسسه تحقیقات خاک و آب و جلوگیری از عرضه محصولات بی کیفیت و تقلبی شرکت سبزین اعتماد راه آینده (Sera) در همین راستا اقدام به ثبت تمامی محصولات خود در این موسسه نموده و گواهی های لازم در این رابطه را اخذ داشته است.

در راستای همین دستورالعمل جدید چند نمونه از گواهی های اخذ شده توسط شرکت سبزین اعتماد راه آینده (Sera) آورده شده است.