خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

شرکت سبزین اعتماد راه آینده(sera) اقدام به برگزاری همایش مدیریت تغذیه ی زمستانه باغات پسته و معرفی محصولات شرکت با حضور70نفر ازکشاورزان وپسته کاران منطقه جنگل تربت حیدریه نمود .

دراین همایش مهندس معین زاده مدیر فروش شرکت سبزین اعتمادراه آینده (sera) ضمن بیاناتی به  معرفی محصولات کمپانی اکین تاریم واگروبست ترکیه پرداختندو درزمینه ی محصولات تقلبی وبی کیفیت  موجود دربازار،به کشاورزان هشدارهایی دادند واین مسئله راهم ذکرکردندکه قیمت محصولات معیار مناسبی برای انتخاب کود وسم مورد نیاز کشاورزان نمی باشد .

ایشان همچنین عنوان کردند که آرمان شرکت سبزین اعتماد راه آینده (sera) تنها فروش نیست ، بلکه کیفیت محصول ورضایت مصرف کننده از اهداف مهم این شرکت می باشد .

مهندس معین زاده این موضوع را هم نیزخاطرنشان کردند که شرکت سبزین اعتماد راه اینده(sera) جهت اثبات اصالت محصولات خود،آنها را درسامانه ثبت کود در سازمان خاک وآب کشور به ثبت رسانیده است.

دراین همایش مهندس رضایی مقدم ،کارشناس ارشد سبزین اعتمادراه آینده (sera) بابیان این که پایه واساس تغذیه پسته ،تغذیه زمستانه نیزمی باشد ، دراین راستا توصیه هاواصول عملیات پاییزه وزمستانه درباغات پسته رادراختیار کشاورزان پسته کارمنطقه جنگل قراردادند .    

ایشان باذکراین موردکه درمناطقی که دارای آب وخاک شورهستند عملیات کوددهی وانتخاب نوع رقم پسته بسیارمهم ودرعملکرد محصول تعیین کننده خواهدبود وهمچنین دقت درانتخاب نوع کودهای مصرفی درمقاطع مختلف فصل رابسیارمهم دانستند .

قابل ذکر است که تیم فنی شرکت سبزین اعتمادراه آینده (sera) درحال انجام پژوهش هایی به منظورتولید ترکیبات کودی جدید درجهت رفع مشکلات محصولات پسته مثل سال آوری می باشد.