حشره کش و کنه کش

حشره کش و کنه کش

حشره کش و کنه کش

آبامکتین

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی و گوارشی

آبامکتین حشره کش و کنه کش تماسی , گوارشی و با فعالیت محدود سیستمیک از گروه آورمکتین می باشد . آبامکتین روی گیرنده های گاما آمینوبوتریک اسید در سیستم عصبی اثر گذاشته و پس از مصرف سبب فلج شدن می گردد .

آبامکتین در ایران جهت کنترل مگس مینوز برگ در سبزی و صیفی و کنه زنگار در مرکبات مورد استفاده قرار می گیرد .

آبامکتین در بند پایان با تشدید تولید گاما آمینو بوتیریک اسید در سیستم عصبی سبب مرگ می شود .

اين آفتکش بانام تجاري موسپيلان Mospilan SP20% وجود دارد. این حشره کش جزء حشره کشهاي شبه نيکوتيني (neonicotinoid) بوده که داراي اثر تماسي گوارشي و با خاصيت بسيار قوي سيستميک و نفوذ موضعي زياد مي باشد. اين ترکيب بصورت پودر قابل حل در آب (SP 20%) براي مبارزه با کليه آفات مکنده و لاروها فرموله مي شود، بعلت فشار بخار بالا(V.P.: 1x10-3 ) حالت تدخيني خوبي داشته و روي آفات خاکزي اثر خوبي دارد. داراي اثر خاصيت حشره کشي با سرعت عمل بالا ولي سميت کم براي پستانداران مي باشد. استامي پرايد در مقابل نور خورشيد به سرعت تجزيه مي شود. دز مصرفي موسپيلان بسيار کم بوده و با اين دز مصرف روي زنبور عسل و ساير حشرات گرده افشان و شکارگر نيز کم خطر است.

ایندوکساکارب Indoxacarb

حشره کش با اثر تماسی و گوارشی

ایندوکساکارب حشره کشی غیر سیستمیک با خاصیت تماسی و گوارشی از گروه اکسادیازین است که برای کنترل آفات جونده به کار برده می شود .

ایندوکساکارب کانال های سدیم را در آکسون سلول های عصبی مسدود کرده و از حرکت یون های سدیم به سمت سلول های عصبی جلوگیری می کند . ایندوکساکارب روی سیستم عصبی مرکزی اعصاب حشرات تاثیر گذاشته و علائم به

صورت فلج و توقف تغذیه ظاهر می گردد . حشراتی که تحت تاثیر ایندوکساکارب قرار می گیرند , از تغذیه باز مانده و سرانجام پس از چند روز از بین می روند .

فرم ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
پست الکترونیک (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
شماره تماس (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
متن پیام

Invalid Input