symbiom-S یک ترکیب مایع بیولوژیک حاوی باکتریهای اکسید کننده گوگرد با نام Thiobacillus Thiooxidans می باشد.


میزان و شیوه استفاده

استفاده از 200 تا 500 کیلو گوگرد در این خاکهای با پ اچ بالا معمولا رایج است . در این میزان استفاده از گوگرد استقاده از 3 لیتر در هکتار از Symbion-S
توصیه می شود
در اراضی که گچ به منظور احیای خاک ها استفاده می شود استفاده از Symbion-S تاثیر زیادی در افزایش کارایی گچ خواهد داشت

فرم ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
پست الکترونیک (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
شماره تماس (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
متن پیام

Invalid Input