نمک زدا

اکتیوتور  Activator

آب ­های دارای PH بالا باعث کاهش کارایی کودها و سموم می­شوند. آبی که از اغلب چاه­های کشاورزی كشور بیرون می آید (بر خلاف تصور عموم که فکر می کنند اسیدی است) بشدت قلیایی بوده و pH آن بشدت بالاست. بررسی ها نشان داده اند که pH بالای آبی که بمنظور محلول پاشی و پر کردن تانکرهای سم پاش استفاده می­شود متأسفانه موجب شکسته شدن فرمولاسیون سموم و کودهای مورد استفاده و کاهش تاثیر آنها بر روی آفت می­شود.

اکتیوتور تا مدت طولانی موجب تثبیت شرایط PH به منظور ایجاد زمینه جذب مواد توسط گیاه می­شود. به دلیل ظرفیت بالای تبادل کاتیونی اکتیوتور در استفاده به همراه آبیاری باعث جایگزین شدن کلسیم به جای سدیم و شسته شدن سدیم از منطقه ریشه شده و از سدیمی شدن خاک جلوگیری می­کند.  بنابراین اکتیوتور اثرات منفی ناشی از سدیمی­شدن خاک و سختی آب را برطرف کرده و کارایی سموم و کودها در محلول­پاشی و همچنین کودآبیاری  را افزایش داده و از هدررفت کودها و سموم جلوگیری می­نماید.  

نام گیاه

کودآبیاری(لیتر/هکتار)

محلول­پاشی(لیتر/1000لیتر)

استفاده همراه کود یا سم جهت افزایش کارایی محلول­پاشی

تمام محصولات زراعی و باغی در مناطق دارای خاک و آب شور

10-15

2-4

فرم ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
پست الکترونیک (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
شماره تماس (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
متن پیام

Invalid Input