کودهای مایع

اکوژل-نوتری ژل Ekojel & Nutrijel

اکوژل- نوتری ژل دارای درصد بالایی از مواد آلی، ازت آلی و پتاسیم قابل حل در آب می­باشد. اکوژل- نوتری ژل ﻛﻮﺩﻱ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﺧﻤﻴﺮﻯ ﺷﻜﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻠﻖ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺳﻮﺏ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺟﺬﺏ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ  ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺭﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.

اکوژل- نوتری ژل  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭ  ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻴﻮﻩ­ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ  به صورت کودآبیاری ﻭ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭﭘﻮﻧﻴﻚ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

اکوژل- نوتری ژل  ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﺭﺟﻪ PH  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﮔﻴﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﺪ .

  • تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه
  • افزایش سرعت رشد گیاه
  • افزایش ریشه دهی
  • افزایش کیفیت محصول
  • زودرسی محصول
  • افزایش جذب مواد غذایی توسط گیاه
  • جلوگیری از سدیمی شدن خاک
  • کنترل PH خاک

نام گیاه

پیش از گلدهی(لیتر/هکتار)

پیش از برداشت(لیتر/هکتار)

بعد از برداشت(لیتر/هکتار)

سبزیجات، صیفی­جات

8-10

10-8

12-10

مرکبات

4

4

-

توت­فرنگی

3

3

7

درختان میوه

4

4

-

 

مواد تشکیل دهنده

w/w%

مواد ارگانیک

60 درصد

ازت ارگانیک

0/5 درصد

پتاس قابل حل در آب

3 درصد

PH

5-4

 

فرم ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
پست الکترونیک (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
شماره تماس (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
متن پیام

Invalid Input