کودهای میکرو مایع

فولیامل بر -Foliamel  bor

یون بورات (H3BO3) به وسیله گیاهان جذب یا در مواد آلی خاک ذخیره می­گردد. انواع معدنی و شکل آلی بُر بیشتر از نظر ذخیره­ی تامین بُر برای گیاهان اهمیت دارند. خاک­های با درصد اندک ماده­ی آلی باعث ایجاد کمبود بر در گیاهان زراعی می­شود. بُر در PH بالا تثبیت و در خاک­های اسیدی آبشویی می­شود، بنابراین در PH نزدیک 7 بُر دارای حداکثر قابلیت استفاده می­باشد

فولیامل بُر حاوی 10 درصد بُر کمپلکس شده با اتانول آمین است که  باعث پایداری بُر در شرایط نامطلوب شده و آن را براحتی در اختیار گیاه قرار می­دهد. 

 

نام گیاه

محلول­پاشی(لیتر/هکتار)

زمان مصرف

صیفی­جات و سبزیجات

1

در مرحله 4 تا 6 برگی

درختان میوه

1-2

در زمان تورم جوانه ها-قبل از گلدهی

مرکبات

1

در زمان تورم جوانه ها-قبل از گلدهی

زیتون

2-3

قبل از گلدهی

گیاهان زراعی

1/5-2

-

چغندر قند

2/5-3

در مرحله 4 تا 6 برگی

پسته

1-2

در زمان تورم جوانه ها قبل از گلدهی- پس از برداشت محصول

 

مواد تشکیل دهنده

%W/W

بور محلول در اب

10٪

فرم ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
پست الکترونیک (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
شماره تماس (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
متن پیام

Invalid Input