کودهای میکرو جامد

نوترینت روی -Nutrient Zinc

کمبود روی در خاک­های آهکی به علت PH بالا بسیار متداول است. اکثرا خاک­های زراعی در ایران با کمبود روی مواجه ­اند. به منظور رفع این محدودیت کود نوترینت روی به با ماده شیمیایی کلات کننده EDTA کمپلکس شده است.

بسیاری از آنزیم ­های گیاهان برای فعالسازی خود به یون روی احتیاج دارند، این یون همچنین ممکن است برای ساخت زیستی کلروفیل در برخی گیاهان مورد نیاز باشد. عنصر روی پایه و اساس سنتز اسیدآمینه تریپتوفان و نیز ستنز اکسین است. در برخی گونه ­ها مثل ذرت، سورگوم و لوبیا برگ های مسن­ تر ممکن است در اثر کمبود روی دچار کلروز شده و سپس نقاط نکروزه سفید در آنها توسعه یابد. این کلروز ممکن است نشانه نیاز به روی برای ساخت زیستی کلروفیل باشد. حالت پیکان رزت که عبارت از زردی برگ­های درختان گردوست، ایجاد لکه­ های رنگی در درختان مرکبات، کوچک ماندن برگ­های درختان میوه هسته دار و انگور، سفید شدن جوانه ­های ذرت و برنزه شدن برگ­های برخی گونه ­های درختان همگی به کمبود روی نسبت داده شده ­اند.

نوترینت روی با درجه خلوص بالا و قابلیت انحلال 100 درصد در آب امکان استفاده به صورت محلول پاشی، استفاده خاکی و استفاده در سامانه­ های آبیاری تحت فشار را فراهم کرده است. محلول­پاشی روی در درختان میوه معمولاً در اسفند یا فروردین ماه در زمان تورم جوانه­ ها و در پایان فصل بعد از برداشت محصول نقش مهمی در کاهش سال آوری درختان خواهد داشت.

 

نام گیاه

مصرف خاکی(کیلوگرم/هکتار)

محلول­پاشی(کیلوگرم/1000لیترآب)

زمان مصرف

درختان میوه وپسته

10-5

1/2-0/75

بهار در زمان متورم شدن جوانه ­ها و پاییز بعد از برداشت محصول

مرکبات

5-3

2-1

بهار در زمان متورم شدن جوانه ­ها و پاییز بعد از برداشت محصول

صیفی­ جات

2/5-2

1-0/5

مرحله 4 تا 6 برگی تکرار در صورت نیاز

گیاهان زراعی

5-2

1/2-0/5

مرحله 4 تا 6 برگی تکرار در صورت نیاز

 

مواد تشکیل دهنده

w/w%

روی قابل حل در آب (Zn)

15 درصد/کلاته شده با EDTA

حلالیت در آب

100  درصد

 

فرم ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
پست الکترونیک (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
شماره تماس (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
متن پیام

Invalid Input